Przetargi i zamówienia publiczne

Informacje o postępowaniu
Szczegółowe informacje o postępowaniu nr: RRG.271.12.2017
Tytuł Pełnienie nadzoru inwestorskiego przy zadaniu inwestycyjnym pn.: „Poprawa infrastruktury ściekowej w Gminie Miejskiej Dynów – budowa kanalizacji sanitarnej – etap III wraz z budową, przebudową i rozbudową miejskiej oczyszczalni ścieków w Dynowie współfinansowana z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej nr IV ” Ochrona środowiska naturalnego i dziedzictwa kulturowego” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020”.
Data publikacji 2017-08-04
Termin składania ofert 2017-08-16 08:30
Termin otwarcia ofert 2017-08-16 09:30
Dokumenty do pobrania
Ogłoszenie o zamówieniu
2017-08-04
Ogłoszenie o zamówieniu nr 564002-N-2017 z dnia 2017-08-04 r. - (5,97 MB)
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (SIWZ) Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
2017-08-04

Załącznik Nr 1 do SIWZ
2017-08-04

Załącznik Nr 2 do SIWZ
2017-08-04

Załącznik Nr 3 do SIWZ
2017-08-04

Załącznik Nr 4 do SIWZ
2017-08-04

Załącznik Nr 5 do SIWZ
2017-08-04

Załącznik Nr 6 do SIWZ
2017-08-04

Załącznik Nr 7 do SIWZ
2017-08-04

Załącznik Nr 8,9,10 do SIWZ
2017-08-04

Zmiana SIWZ
2017-08-09
Modyfikacja treści SIWZ - (999,34 KB)
Inne informacje
2017-08-16
Informacja z otwarcia ofert zlożonych do przetargu - (497,04 KB)
Informacje dotyczące wyboru oferty najkorzystniejszej
2017-08-28
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - (730,24 KB)

Metryka

Metryka
Podmiot udostepniajacy informacje Gmina Miejska Dynów
Informacje wytworzył Wojciech Barański
Odpowiedzialny za treść informacji Wojciech Barański
Publikujący informację Jan Prokop - j.prokop
Wytworzenie informacji 04.08.2017
Publikacja informacji 04.08.2017
Aktualizacja informacji 05.08.2019 10:03

Historia zmian

Historia zmian
Użytkownik Data Akcja Wersja
Jan Prokop - j.prokop 05.08.2019 10:03 Edycja 7
Jan Prokop - j.prokop 28.08.2017 13:05 Edycja 6
Jan Prokop - j.prokop 16.08.2017 14:56 Edycja 5
Jan Prokop - j.prokop 16.08.2017 14:55 Edycja 4
Jan Prokop - j.prokop 09.08.2017 10:37 Edycja 3
Jan Prokop - j.prokop 04.08.2017 13:04 Edycja 2
Jan Prokop - j.prokop 04.08.2017 12:59 Publikacja 1