Przetargi i zamówienia publiczne

Informacje o postępowaniu
Szczegółowe informacje o postępowaniu nr: RRG.271.1.2018
Tytuł Przebudowa drogi gminnej działka nr ewid. gruntów 6319 w km 0+000-0+330 w Dynowie, boczna ul. Grunwaldzkiej, realizowana ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Data publikacji 2018-01-19
Termin składania ofert 2018-02-07 08:30
Termin otwarcia ofert 2018-02-07 09:00
Dokumenty do pobrania
Ogłoszenie o zamówieniu
2018-01-19
Ogłoszenie nr 507647-N-2018 z dnia 2018-01-19 r. - (118,33 KB)
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (SIWZ) Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (SIWZ)
2018-01-19

Załącznik Nr 1 do SIWZ
2018-01-19

Załącznik Nr 2 do SIWZ
2018-01-19

Załącznik Nr 3 do SIWZ
2018-01-19

Załącznik Nr 4 do SIWZ
2018-01-19

Załącznik Nr 5 do SIWZ
2018-01-19

Załącznik Nr 6 i 7 do SIWZ
2018-01-19

Załącznik Nr 8 do SIWZ
2018-01-19

Załącznik Nr 9 do SIWZ
2018-01-19

Załącznik Nr 10 do SIWZ
2018-01-19

Załącznik Nr 11 do SIWZ
2018-01-19

Informacje dotyczące wyboru oferty najkorzystniejszej Informacja z otwarcia ofert złożonych do przetargu
2018-02-07

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
2018-02-21

Metryka

Metryka
Podmiot udostepniajacy informacje Gmina Miejska Dynow
Informacje wytworzył Wojciech Barański
Odpowiedzialny za treść informacji Wojciech Barański
Publikujący informację Jan Prokop - j.prokop
Wytworzenie informacji 19.01.2018
Publikacja informacji 19.01.2018
Aktualizacja informacji 05.08.2019 10:04

Historia zmian

Historia zmian
Użytkownik Data Akcja Wersja
Jan Prokop - j.prokop 05.08.2019 10:04 Edycja 5
Jan Prokop - j.prokop 05.08.2019 10:03 Edycja 4
Jan Prokop - j.prokop 21.02.2018 19:11 Edycja 3
Jan Prokop - j.prokop 07.02.2018 12:11 Edycja 2
Jan Prokop - j.prokop 19.01.2018 12:10 Publikacja 1