Przetargi i zamówienia publiczne

Informacje o postępowaniu
Szczegółowe informacje o postępowaniu nr: RRG.271.2.2018
Tytuł Dostawa mebli, pomocy dydaktycznych, wyposażenia kuchni, placu zabaw, zabawek, sprzętu multimedialnego oraz wyposażenia sali spotkań rodziców do Przedszkola Miejskiego w Dynowie w ramach realizacji projektu pn. „ Przedszkole Miejskie w Dynowie miejscem wszechstronnego rozwoju” w ramach działania: 9.1. Rozwój edukacji przedszkolnej RPO WP na lata 2014-2020”.
Data publikacji 2018-03-02
Termin składania ofert 2018-03-16 10:00
Termin otwarcia ofert 2018-03-16 10:30
Dokumenty do pobrania
Ogłoszenie o zamówieniu
2018-03-02
Ogłoszenie nr 525996-N-2018 z dnia 2018-03-02 r. - (138,94 KB)
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (SIWZ) Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (SIWZ)
2018-03-02

Załącznik Nr 1 do SIWZ
2018-03-02

Załącznik Nr 2 do SIWZ
2018-03-02

Załącznik Nr 3 do SIWZ
2018-03-02

Załącznik Nr 4 do SIWZ
2018-03-02

Załącznik Nr 5 do SIWZ
2018-03-02

Załącznik Nr 6 do SIWZ
2018-03-02

Zmiana ogłoszenia o zamówieniu
2018-03-08
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA - (34,78 KB)
Zapytania Wykonawców. Odpowiedzi na pytania
2018-03-08
Wyjaśnienia i modyfikacja treści SIWZ - (1,07 MB)
Zmiana ogłoszenia o zamówieniu
2018-03-09
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA - (62,39 KB)
Zmiana SIWZ
2018-03-09
Wyjaśnienia i modyfikacja treści SIWZ - (3,14 MB)
Zapytania Wykonawców. Odpowiedzi na pytania Wyjaśnienia treści SIWZ
2018-03-09

Wyjaśnienia treści SIWZ
2018-03-12

Informacje dotyczące wyboru oferty najkorzystniejszej Informacja z otwarcia ofert złożonych do przetargu
2018-03-16

Sprostowanie informacji z otwarcia ofert złożonych do przetargu
2018-03-16

Informacja o unieważnieniu postępowania
2018-03-20
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania - (921,15 KB)

Metryka

Metryka
Podmiot udostepniajacy informacje Gmina Miejska Dynów
Informacje wytworzył Wojciech Barański
Odpowiedzialny za treść informacji Wojciech Barański
Publikujący informację Jan Prokop - j.prokop
Wytworzenie informacji 02.03.2018
Publikacja informacji 02.03.2018
Aktualizacja informacji 05.08.2019 10:04

Historia zmian

Historia zmian
Użytkownik Data Akcja Wersja
Jan Prokop - j.prokop 05.08.2019 10:04 Edycja 14
Jan Prokop - j.prokop 05.08.2019 10:03 Edycja 13
Jan Prokop - j.prokop 05.08.2019 10:03 Edycja 12
Jan Prokop - j.prokop 20.03.2018 15:07 Edycja 11
Jan Prokop - j.prokop 16.03.2018 14:22 Edycja 10
Jan Prokop - j.prokop 16.03.2018 14:22 Edycja 9
Jan Prokop - j.prokop 16.03.2018 13:34 Edycja 8
Jan Prokop - j.prokop 12.03.2018 12:19 Edycja 7
Jan Prokop - j.prokop 09.03.2018 14:27 Edycja 6
Jan Prokop - j.prokop 09.03.2018 12:42 Edycja 5
Jan Prokop - j.prokop 09.03.2018 12:41 Edycja 4
Jan Prokop - j.prokop 08.03.2018 19:47 Edycja 3
Jan Prokop - j.prokop 08.03.2018 19:45 Edycja 2
Jan Prokop - j.prokop 02.03.2018 13:05 Publikacja 1