Przetargi i zamówienia publiczne

Informacje o postępowaniu
Szczegółowe informacje o postępowaniu nr: RRG.271.3.2018
Tytuł Dostawa mebli, pomocy dydaktycznych, wyposażenia kuchni, placu zabaw, zabawek, sprzętu multimedialnego oraz wyposażenia sali spotkań rodziców dla Przedszkola Miejskiego w Dynowie w ramach realizacji projektu pn. „ Przedszkole Miejskie w Dynowie miejscem wszechstronnego rozwoju” w ramach działania: 9.1. Rozwój edukacji przedszkolnej RPO WP na lata 2014-2020”.
Data publikacji 2018-03-23
Termin składania ofert 2018-04-05 10:00
Termin otwarcia ofert 2018-04-05 10:30
Dokumenty do pobrania
Ogłoszenie o zamówieniu
2018-03-23
Ogłoszenie nr 535596-N-2018 z dnia 2018-03-23 r. - (140,4 KB)
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (SIWZ) Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (SIWZ)
2018-03-23

Załącznik Nr 1 do SIWZ
2018-03-23

Załącznik Nr 2 do SIWZ
2018-03-23

Załącznik Nr 3 do SIWZ
2018-03-23

Załącznik Nr 4 do SIWZ
2018-03-23

Załącznik Nr 5 do SIWZ
2018-03-23

Załącznik Nr 6 do SIWZ
2018-03-23

Informacje dotyczące wyboru oferty najkorzystniejszej Informacja z otwarcia ofert złożonych do przetargu
2018-04-05

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
2018-04-19

Metryka

Metryka
Podmiot udostepniajacy informacje Gmina Miejska Dynów
Informacje wytworzył Wojciech Barański
Odpowiedzialny za treść informacji Wojciech Barański
Publikujący informację Jan Prokop - j.prokop
Wytworzenie informacji 23.03.2018
Publikacja informacji 23.03.2018
Aktualizacja informacji 05.08.2019 10:04

Historia zmian

Historia zmian
Użytkownik Data Akcja Wersja
Jan Prokop - j.prokop 05.08.2019 10:04 Edycja 6
Jan Prokop - j.prokop 05.08.2019 10:03 Edycja 5
Jan Prokop - j.prokop 05.08.2019 10:03 Edycja 4
Jan Prokop - j.prokop 20.04.2018 08:34 Edycja 3
Jan Prokop - j.prokop 05.04.2018 14:12 Edycja 2
Jan Prokop - j.prokop 23.03.2018 13:57 Publikacja 1