Przetargi i zamówienia publiczne

Informacje o postępowaniu
Szczegółowe informacje o postępowaniu nr: RRG.271.5.2018
Tytuł Remont drogi dz. nr ewid. 371 w Dynowie obręb Bartkówka w km 0+000 – 0+720 bocznej do ul. Bartkówka.
Data publikacji 2018-05-08
Termin składania ofert 2018-05-23 10:30
Termin otwarcia ofert 2018-05-23 11:00
Dokumenty do pobrania
Ogłoszenie o zamówieniu
2018-05-08
Ogłoszenie nr 554364-N-2018 z dnia 2018-05-08 r. - (151,63 KB)
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (SIWZ) Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
2018-05-08

Załącznik nr 1 do SIWZ
2018-05-08

Załącznik nr 2 do SIWZ
2018-05-08

Załącznik nr 3 do SIWZ
2018-05-08

Załącznik nr 4 do SIWZ
2018-05-08

Załącznik nr 5 do SIWZ
2018-05-08

Załącznik nr 6 i 7 do SIWZ
2018-05-08

Załącznik nr 8 do SIWZ
2018-05-08

Załącznik nr 9 do SIWZ
2018-05-08

Załącznik nr 10 do SIWZ
2018-05-08

Załącznik nr 11 do SIWZ
2018-05-08

Informacje dotyczące wyboru oferty najkorzystniejszej
2018-05-23
Informacja z otwarcia ofert złożonych do przetargu - (352,02 KB)
2018-06-07
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - (404,29 KB)

Metryka

Metryka
Podmiot udostepniajacy informacje Gmina Miejska Dynów
Informacje wytworzył Wojciech Barański
Odpowiedzialny za treść informacji Wojciech Barański
Publikujący informację Jan Prokop - j.prokop
Wytworzenie informacji 08.05.2018
Publikacja informacji 08.05.2018
Aktualizacja informacji 07.06.2018 10:15

Historia zmian

Historia zmian
Użytkownik Data Akcja Wersja
Jan Prokop - j.prokop 07.06.2018 10:15 Edycja 4
Jan Prokop - j.prokop 23.05.2018 13:56 Edycja 3
Jan Prokop - j.prokop 08.05.2018 11:02 Edycja 2
Jan Prokop - j.prokop 08.05.2018 10:51 Publikacja 1