Przetargi i zamówienia publiczne

Informacje o postępowaniu
Szczegółowe informacje o postępowaniu nr: RRG.271.8.2018
Tytuł Remont drogi gminnej Nr 108023R w km 0+800-1+210 ul. Głęboka w Dynowie.
Data publikacji 2018-06-20
Termin składania ofert 2018-07-06 10:30
Termin otwarcia ofert 2018-07-06 11:00
Dokumenty do pobrania
Ogłoszenie o zamówieniu
2018-06-20
Ogłoszenie nr 576085-N-2018 z dnia 2018-06-20 r. - (216 KB)
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (SIWZ) Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
2018-06-20

Załącznik nr 1 do SIWZ
2018-06-20

Załącznik nr 2 do SIWZ
2018-06-20

Załącznik nr 3 do SIWZ
2018-06-20

Załącznik nr 4 do SIWZ
2018-06-20

Załącznik nr 5 do SIWZ
2018-06-20

Załącznik nr 6 i 7 do SIWZ
2018-06-20

Załącznik nr 8 do SIWZ
2018-06-20

Załącznik nr 9 do SIWZ
2018-06-20

Załącznik nr 10 do SIWZ
2018-06-20

Załącznik nr 11 do SIWZ
2018-06-20

Inne informacje
2018-07-06
Informacja z otwarcia ofert złożonych do przetargu - (363,49 KB)
Informacje dotyczące wyboru oferty najkorzystniejszej
2018-07-12
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - (410,56 KB)

Metryka

Metryka
Podmiot udostepniajacy informacje Gmina Miejska Dynów
Informacje wytworzył Wojciech Barański
Odpowiedzialny za treść informacji Wojciech Barański
Publikujący informację Jan Prokop - j.prokop
Wytworzenie informacji 20.06.2018
Publikacja informacji 20.06.2018
Aktualizacja informacji 19.07.2018 14:10

Historia zmian

Historia zmian
Użytkownik Data Akcja Wersja
Jan Prokop - j.prokop 19.07.2018 14:10 Edycja 4
Jan Prokop - j.prokop 06.07.2018 12:40 Edycja 3
Jan Prokop - j.prokop 20.06.2018 12:38 Edycja 2
Jan Prokop - j.prokop 20.06.2018 12:34 Publikacja 1