Przetargi i zamówienia publiczne

Informacje o postępowaniu
Szczegółowe informacje o postępowaniu nr: RRG.271.11.2018
Tytuł 1) Remont drogi dz. nr ewid. 6295/1 w Dynowie w km 0+000 - 0+350 wraz z remontem przepustu w km 0+130 bocznej do ul. Karolówka w Dynowie. 2) Remont drogi dz. nr ewid. 2476 w Dynowie obręb Bartkówka w km 0+000 - 0+260.
Data publikacji 2018-10-02
Termin składania ofert 2018-10-17 10:30
Termin otwarcia ofert 2018-10-17 11:00
Dokumenty do pobrania
Ogłoszenie o zamówieniu
2018-10-02
Ogłoszenie nr 630849-N-2018 z dnia 2018-10-02 r. - (143,41 KB)
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (SIWZ) Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (SIWZ)
2018-10-02

Załącznik nr 1 do SIWZ
2018-10-02

Załącznik nr 2 do SIWZ
2018-10-02

Załącznik nr 3 do SIWZ
2018-10-02

Załącznik nr 4 do SIWZ
2018-10-02

Załącznik nr 5 do SIWZ
2018-10-02

Załącznik nr 6 i 7 do SIWZ
2018-10-02

Załącznik nr 8 do SIWZ
2018-10-02

Załącznik nr 9 do SIWZ
2018-10-02

Załącznik nr 10 do SIWZ
2018-10-02

Załącznik nr 11 do SIWZ
2018-10-02

Inne informacje
2018-10-17
Informacja z otwarcia ofert złożonych do przetargu - (349,13 KB)
2018-10-24
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - (409,66 KB)

Metryka

Metryka
Podmiot udostepniajacy informacje Gmina Miejska Dynów
Informacje wytworzył Wojciech Barański
Odpowiedzialny za treść informacji Wojciech Barański
Publikujący informację Jan Prokop - j.prokop
Wytworzenie informacji 02.10.2018
Publikacja informacji 02.10.2018
Aktualizacja informacji 24.10.2018 13:57

Historia zmian

Historia zmian
Użytkownik Data Akcja Wersja
Jan Prokop - j.prokop 24.10.2018 13:57 Edycja 4
Jan Prokop - j.prokop 17.10.2018 13:21 Edycja 3
Jan Prokop - j.prokop 02.10.2018 13:41 Edycja 2
Jan Prokop - j.prokop 02.10.2018 13:37 Publikacja 1