Przetargi i zamówienia publiczne

Informacje o postępowaniu
Szczegółowe informacje o postępowaniu nr: RRG.271.1.2019
Tytuł 1. Remont drogi dz.nr ewid. 42/1 i 137/2 w Dynowie ( obręb Bartkówka) w km 0+000-1+655; 2. Remont drogi gminnej Nr 108015R ul. Plebańska w km 0+000 – 0+115 w Dynowie; 3. Remont drogi gminnej Nr 108025R ul. Jaklów w km 0+070 – 0+470 w Dynowie; 4. Remont drogi gminnej Nr 108011R ul. Dworska w km 0+315 – 0+725 w Dynowie;
Data publikacji 2019-04-30
Termin składania ofert 2019-05-15 10:30
Termin otwarcia ofert 2019-05-15 11:00
Dokumenty do pobrania
Ogłoszenie o zamówieniu
2019-04-30
Ogłoszenie nr 543167-N-2019 z dnia 2019-04-30 r. - (140,2 KB)
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (SIWZ) Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
2019-04-30

Załącznik Nr 1 do SIWZ
2019-04-30

Załącznik Nr 2 do SIWZ
2019-04-30

Załącznik Nr 3 do SIWZ
2019-04-30

Załącznik Nr 4 do SIWZ
2019-04-30

Załącznik Nr 5 do SIWZ
2019-04-30

Załącznik Nr 6 i 7 do SIWZ
2019-04-30

Załącznik Nr 8 do SIWZ
2019-04-30

Inne informacje
2019-05-06
Uzupełnienie treści SIWZ - (206,44 KB)
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (SIWZ) Załącznik Nr 9 do SIWZ
2019-05-06

Załącznik Nr 10 do SIWZ
2019-05-06

Załącznik Nr 11 do SIWZ
2019-05-06

Zmiana SIWZ
2019-05-07
Modyfikacja treści SIWZ - (396,65 KB)
Inne informacje
2019-05-16
Informacja z otwarcia ofert złożonych do przetargu - (424,31 KB)
Informacje dotyczące wyboru oferty najkorzystniejszej
2019-05-27
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - (450,11 KB)

Metryka

Metryka
Podmiot udostepniajacy informacje Gmina Miejska Dynów
Informacje wytworzył Wojciech Barański
Odpowiedzialny za treść informacji Wojciech Barański
Publikujący informację Jan Prokop - j.prokop
Wytworzenie informacji 30.04.2019
Publikacja informacji 30.04.2019
Aktualizacja informacji 27.05.2019 14:59

Historia zmian

Historia zmian
Użytkownik Data Akcja Wersja
Jan Prokop - j.prokop 27.05.2019 14:59 Edycja 5
Jan Prokop - j.prokop 16.05.2019 11:38 Edycja 4
Jan Prokop - j.prokop 08.05.2019 07:13 Edycja 3
Jan Prokop - j.prokop 06.05.2019 09:38 Edycja 2
Jan Prokop - j.prokop 30.04.2019 14:47 Publikacja 1