Przetargi i zamówienia publiczne

Informacje o postępowaniu
Szczegółowe informacje o postępowaniu nr: RRG.271.7.2019
Tytuł Świadczenie usługi odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy w Gminie Miejskiej Dynów
Data publikacji 2019-06-11
Termin składania ofert 2019-06-19 10:00
Termin otwarcia ofert 2019-06-19 10:30
Dokumenty do pobrania
Ogłoszenie o zamówieniu
2019-06-11
Ogłoszenie nr 559665-N-2019 z dnia 2019-06-11 r. - (136,47 KB)
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (SIWZ)
2019-06-11
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (SIWZ) - (776,8 KB)
Inne informacje
2019-06-19
Informacja z otwarcia ofert złożonych do przetargu - (331,47 KB)
Informacje dotyczące wyboru oferty najkorzystniejszej
2019-06-25
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - (385,64 KB)