Przetargi i zamówienia publiczne

Informacje o postępowaniu
Szczegółowe informacje o postępowaniu nr: RRG.271.8.2019
Tytuł Utworzenie dwóch sal wraz z zapleczem sanitarnym w Żłobku Miejskim w Dynowie - realizowanych w ramach przyznanej dotacji celowej z budżetu państwa na dofinasowanie zadań własnych JTS z zakresu organizacji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3.
Data publikacji 2019-07-10
Termin składania ofert 2019-07-25 10:00
Termin otwarcia ofert 2019-07-25 10:30
Dokumenty do pobrania
Ogłoszenie o zamówieniu
2019-07-10
Ogłoszenie nr 571635-N-2019 z dnia 2019-07-10 r. - (147 KB)
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (SIWZ) Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (SIWZ)
2019-07-10

Załącznik Nr 1 do SIWZ
2019-07-10

Załącznik Nr 2 do SIWZ
2019-07-10

Załącznik Nr 3 do SIWZ
2019-07-10

Załącznik Nr 4 do SIWZ
2019-07-10

Załącznik Nr 5 do SIWZ
2019-07-10

Załącznik Nr 6 i 7 do SIWZ
2019-07-10

Załącznik Nr 8 do SIWZ
2019-07-10

Załącznik Nr 9 do SIWZ (archiwum RAR)
2019-07-10

Załącznik Nr 10 do SIWZ (archiwum RAR)
2019-07-10

Załącznik Nr 11 do SIWZ (archiwum RAR)
2019-07-10

Protokół z sesji otwarcia ofert
2019-07-25
Informacja z otwarcia ofert złożonych do przetargu - (378,61 KB)
Informacje dotyczące wyboru oferty najkorzystniejszej
2019-09-19
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - (672,04 KB)

Metryka

Metryka
Podmiot udostepniajacy informacje Gmina Miejska Dynów
Informacje wytworzył Wojciech Barański
Odpowiedzialny za treść informacji Wojciech Barański
Publikujący informację Jan Prokop - j.prokop
Wytworzenie informacji 10.07.2019
Publikacja informacji 10.07.2019
Aktualizacja informacji 19.09.2019 09:46

Historia zmian

Historia zmian
Użytkownik Data Akcja Wersja
Jan Prokop - j.prokop 19.09.2019 09:46 Edycja 3
Jan Prokop - j.prokop 25.07.2019 13:11 Edycja 2
Jan Prokop - j.prokop 10.07.2019 13:20 Publikacja 1