Przetargi i zamówienia publiczne

Informacje o postępowaniu
Szczegółowe informacje o postępowaniu nr: RRG.271.11.2019
Tytuł Dostawa i montaż wyposażenia dla Żłobka Miejskiego w Dynowie realizowana w ramach przyznanej dotacji celowej z budżetu państwa na dofinasowanie zadań własnych JTS z zakresu organizacji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3.
Data publikacji 2019-11-04
Termin składania ofert 2019-11-12 09:30
Termin otwarcia ofert 2019-11-12 10:00
Dokumenty do pobrania
Ogłoszenie o zamówieniu
2019-11-04
Ogłoszenie nr 618288-N-2019 z dnia 2019-11-04 r. - (207,07 KB)
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (SIWZ) Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (SIWZ)
2019-11-04

Załącznik nr 1 do SIWZ
2019-11-04

Załącznik nr 2 do SIWZ
2019-11-04

Załącznik nr 3 do SIWZ
2019-11-04

Załącznik nr 4 do SIWZ
2019-11-04

Załącznik nr 5 do SIWZ
2019-11-04

Załącznik nr 6 do SIWZ
2019-11-04

Protokół z sesji otwarcia ofert
2019-11-12
Informacja z otwarcia ofert złożonych do przetargu - (369,9 KB)
Informacje dotyczące wyboru oferty najkorzystniejszej
2019-11-29
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - (399,43 KB)

Metryka

Metryka
Podmiot udostepniajacy informacje Gmina Miejska Dynów
Informacje wytworzył Wojciech Barański
Odpowiedzialny za treść informacji Wojciech Barański
Publikujący informację Jan Prokop - j.prokop
Wytworzenie informacji 04.11.2019
Publikacja informacji 04.11.2019
Aktualizacja informacji 29.11.2019 12:26

Historia zmian

Historia zmian
Użytkownik Data Akcja Wersja
Jan Prokop - j.prokop 29.11.2019 12:26 Edycja 3
Jan Prokop - j.prokop 12.11.2019 12:54 Edycja 2
Jan Prokop - j.prokop 04.11.2019 15:50 Publikacja 1