Przetargi i zamówienia publiczne

Informacje o postępowaniu
Szczegółowe informacje o postępowaniu nr: SG.271.15.2020
Tytuł Remont drogi gminnej działki nr ewid. gruntów 124 i 125 w Dynowie (obręb Bartkówka) w km 0+000 – 0+970
Data publikacji 2020-10-23
Termin składania ofert 2020-11-09 10:00
Termin otwarcia ofert 2020-11-09 10:30
Dokumenty do pobrania
Ogłoszenie o zamówieniu
2020-10-23
Ogłoszenie nr 601512-N-2020 z dnia 2020-10-23 r. - (161,64 KB)
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (SIWZ) Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (SIWZ)
2020-10-23

Załącznik Nr 1 do SIWZ
2020-10-23

Załącznik Nr 2 do SIWZ
2020-10-23

Załącznik Nr 3 do SIWZ
2020-10-23

Załącznik Nr 4 do SIWZ
2020-10-23

Załącznik Nr 5 do SIWZ
2020-10-23

Załącznik Nr 6 i 7 do SIWZ
2020-10-23

Załącznik Nr 8 do SIWZ
2020-10-23

Załącznik Nr 9 do SIWZ
2020-10-23

Załącznik Nr 10 do SIWZ
2020-10-23

Załącznik Nr 11 do SIWZ
2020-10-23

Zmiana SIWZ
2020-11-05
Modyfikacja treści SIWZ - (306,15 KB)
Protokół z sesji otwarcia ofert
2020-11-09
Informacja z otwarcia ofert złożonych do przetargu - (534,42 KB)
2020-11-18
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - (578,31 KB)

Metryka

Metryka
Podmiot udostepniajacy informacje Gmina Miejska Dynów
Informacje wytworzył Wojciech Barański
Odpowiedzialny za treść informacji Wojciech Barański
Publikujący informację Jan Prokop - j.prokop
Wytworzenie informacji 23.10.2020
Publikacja informacji 23.10.2020
Aktualizacja informacji 18.11.2020 10:43

Historia zmian

Historia zmian
Użytkownik Data Akcja Wersja
Jan Prokop - j.prokop 18.11.2020 10:43 Edycja 5
Jan Prokop - j.prokop 09.11.2020 13:17 Edycja 4
Jan Prokop - j.prokop 05.11.2020 14:13 Edycja 3
Jan Prokop - j.prokop 23.10.2020 11:11 Edycja 2
Jan Prokop - j.prokop 23.10.2020 11:07 Publikacja 1