Przetargi i zamówienia publiczne

Informacje o postępowaniu
Szczegółowe informacje o postępowaniu nr: SG.271.16.2020
Tytuł 1. Remont drogi gminnej Nr 108036R działka nr ewid. gruntów 6337 w km 0+000 – 0+250 w Dynowie. 2. Remont drogi gminnej Nr 108002R ul. Zarzeki w km 0+000 – 0+500 w Dynowie.
Data publikacji 2020-11-05
Termin składania ofert 2020-11-20 10:00
Termin otwarcia ofert 2020-11-20 10:30
Dokumenty do pobrania
Ogłoszenie o zamówieniu
2020-11-05
Ogłoszenie nr 606340-N-2020 z dnia 2020-11-05 r. - (254,5 KB)
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (SIWZ) Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (SIWZ)
2020-11-05

Załącznik nr 1 do SIWZ
2020-11-05

Załącznik nr 2 do SIWZ
2020-11-05

Załącznik nr 3 do SIWZ
2020-11-05

Załącznik nr 4 do SIWZ
2020-11-05

Załącznik nr 5 do SIWZ
2020-11-05

Załącznik nr 6 i 7 do SIWZ
2020-11-05

Załącznik nr 8 do SIWZ
2020-11-05

Załącznik nr 9 do SIWZ
2020-11-05

Załącznik nr 10 do SIWZ
2020-11-05

Załącznik nr 11 do SIWZ
2020-11-05

Zapytania Wykonawców. Odpowiedzi na pytania
2020-11-13
Wijeśnienia treści SIWZ - (722,06 KB)
Protokół z sesji otwarcia ofert
2020-11-20
Informacja z otwarcia ofert złożonych do przetargu - (699,73 KB)
2020-12-04
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - (641,76 KB)

Metryka

Metryka
Podmiot udostepniajacy informacje Gmina Miejska Dynów
Informacje wytworzył Wojciech Barański
Odpowiedzialny za treść informacji Wojciech Barański
Publikujący informację Jan Prokop - j.prokop
Wytworzenie informacji 05.11.2020
Publikacja informacji 05.11.2020
Aktualizacja informacji 04.12.2020 08:05

Historia zmian

Historia zmian
Użytkownik Data Akcja Wersja
Jan Prokop - j.prokop 04.12.2020 08:05 Edycja 5
Jan Prokop - j.prokop 20.11.2020 14:19 Edycja 4
Jan Prokop - j.prokop 13.11.2020 13:35 Edycja 3
Jan Prokop - j.prokop 13.11.2020 13:35 Edycja 2
Jan Prokop - j.prokop 05.11.2020 14:07 Publikacja 1