Plan zamówień publicznych

Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2021

19-02-2021
Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2021 zamieszczony w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 19.02.2021 nr 2021/BZP 00008796/01/P
czytaj więcej o: Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2021