Plan zamówień publicznych

Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2023

27-01-2023
Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2023 wersja Nr 3 - Zamieszczony w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 27.01.2023 nr 2022/BZP 00516016/03/P
czytaj więcej o: Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2023

Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2023

27-12-2022
Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2023 zamieszczony w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 27.12.2022 nr 2022/BZP 00516016/01/P
czytaj więcej o: Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2023

Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2022

28-02-2022
Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2022 zamieszczony w Biuletynie Zamówień Publicznych; w dniu 28.02.2022 nr 2022/BZP 00069528/01/P,
czytaj więcej o: Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2022

Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2021

19-02-2021
Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2021 zamieszczony w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 19.02.2021 nr 2021/BZP 00008796/01/P
czytaj więcej o: Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2021