Imienne wykazy głosowań

Rada Miasta Dynów VIII kadencja 2018-2023

L.p Numer i data Sesji Rady Miasta dokument
1. II sesja Rady Miasta Dynów VIII kadencji 2018-2023 (11.12.2018r. godz. 14:00) dokument *.pdf
2. III nadzwyczajna sesja Rady Miasta Dynów VIII kadencji 2018-2023 (17.12.2018r. godz. 16:00) dokument *.pdf
3. IV sesja Rady Miasta Dynów VIII kadencji 2018-2023 (21.01.2019r. godz. 14:00) dokument *.pdf
5. V sesja Rady Miasta Dynów VIII kadencji 2018-2023 (12.03.2019r. godz. 14:00) dokument *.pdf
6. VI sesja Rady Miasta Dynów VIII kadencji 2018-2023 (29.04.2019r. godz. 14:00) dokument *.pdf
7. VII sesja Rady Miasta Dynów VIII kadencji 2018-2023 (27.06.2019r. godz. 13:00) dokument *.pdf
8. VIII sesja Rady Miasta Dynów VIII kadencji 2018-2023 (10.07.2019r. godz. 15:30) dokument *.pdf
9. IX nadzwyczajna sesja Rady Miasta Dynów VIII kadencji 2018-2023 (29.07.2019r. godz. 8:30) dokument *.pdf
10. X sesja Rady Miasta Dynów VIII kadencji 2018-2023 (27.09.2019r. godz. 13:00) dokument *.pdf
11. XI sesja Rady Miasta Dynów VIII kadencji 2018-2023 (30.10.2019r. godz. 14:00) dokument *.pdf
12. XII sesja Rady Miasta Dynów VIII kadencji 2018-2023 (27.11.2019r. godz. 14:00) dokument *.pdf
13. XIII nadzwyczajna sesja Rady Miasta Dynów VIII kadencji 2018-2023 (16.12.2019r. godz. 16:00) dokument *.pdf
14 XIV sesja Rady Miasta Dynów VIII kadencji 2018-2023 (30.12.2019r. godz. 9:00) dokument *.pdf
15 XV sesja Rady Miasta Dynów VIII kadencji 2018-2023 (23.01.2020r. godz.14:00) dokument *.pdf
16 XVI nadzwyczajna sesja Rady Miasta Dynów VIII kadencji 2018-2023 (25.03.2020r. godz.14:00) dokument *.pdf
17 XVII sesja Rady Miasta Dynów VIII kadencji 2018-2023 (14.05.2020r. godz.14:00) dokument *.pdf
18 XVIII sesja Rady Miasta Dynów VIII kadencji 2018-2023 (30.06.2020r. godz.13:00) dokument *.pdf
19 XIX sesja Rady Miasta Dynów VIII kadencji 2018-2023 (27.08.2020r. godz.10:30) dokument *.pdf
20 XX sesja Rady Miasta Dynów VIII kadencji 2018-2023 (29.10.2020r. godz.13:00) dokument *.pdf
21 XXI sesja Rady Miasta Dynów VIII kadencji 2018-2023 (26.11.2020r. godz.15:00) dokument *.pdf
22 XXII sesja Rady Miasta Dynów VIII kadencji 2018-2023 (22.12.2020r. godz.15:00) dokument *.pdf
23 XXIII sesja Rady Miasta Dynów VIII kadencji 2018-2023 (20.01.2021r. godz.14:00) dokument *.pdf
24 XXIV sesja Rady Miasta Dynów VIII kadencji 2018-2023 (24.02.2021r. godz.14:00) dokument *.pdf