Posiedzenia Rady Miasta i Komisji

III nadzwyczajna sesja Rady Miasta Dynów VIII kadencji 2018-2023

Zawiadamiam, że w dniu 17 grudnia 2018 roku (poniedziałek) o godz. 1600 w sali narad Urzędu Miejskiego w Dynowie ul. Rynek 2 odbędzie się III nadzwyczajna  sesja Rady Miasta Dynów VIII kadencji 2018-2023.
Porządek obrad:
1. Otwarcie, stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości.
4. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta na 2018 rok.
5. Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Miejskiej Dynów na lata 2018-2028.
6. Zamknięcie obrad.     

Przewodniczący Rady
mgr Roman Mryczko


Transmisja obrad Rady Miasta Dynów - na żywo

Głos podczas przerw jest wyłączany.


Szczegółowe informacje dotyczące działań Rady Miejskiej w Dynowie
publikowane są na stronie systemu Rada dla Mieszkańców pod adresem:
rada.dynow.pl