Posiedzenia Rady Miasta i Komisji

IX nadzwyczajna sesja Rady Miasta Dynów VIII kadencji 2018-2023

Zawiadamiam, że w dniu 29 lipca 2019 roku (poniedziałek) na godz. 830 w sali narad Urzędu Miejskiego w Dynowie ul. Rynek 2 odbędzie się IX nadzwyczajna sesja Rady Miasta Dynów VIII kadencji 2018-2023.
Porządek obrad:
1. Otwarcie, stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Podkarpackiemu.
4. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta na 2019 rok.
5. Zamknięcie obrad.   

Przewodniczący Rady

mgr Roman Mryczko


 

Głos podczas przerw jest wyłączany.


Szczegółowe informacje dotyczące działań Rady Miejskiej w Dynowie
publikowane są na stronie systemu Rada dla Mieszkańców pod adresem:
rada.dynow.pl

Klauzula informacyjna- nagrywanie oraz transmisja obrad Rady Miasta Dynów