Posiedzenia Rady Miasta i Komisji

Nadzwyczajna XVI sesja Rady Miasta Dynów VIII kadencji 2018-2023 - odwołana

Przewodniczący Rady Miasta Dynowa informuje, że Nadzwyczajna XVI sesja Rady Miasta Dynów VIII kadencji 2018-2023, zwołana na poniedziałek 16 marca 2020 r. z uwagi na wysokie  zagrożenie epidemiologiczne oraz deklarowaną liczną nieobecność Radnych zostaje odwołana.

Przewodniczący Rady Miasta
Roman Mryczko


Zawiadamiam, że w dniu 16 marca 2020 roku (poniedziałek) o godz. 1400 w sali narad Urzędu Miejskiego w Dynowie ul. Rynek 2 odbędzie się nadzwyczajna XVI sesja Rady Miasta Dynów VIII kadencji 2018-2023, zwołana na wniosek ¼ ustawowego składu Rady Miasta.       
Porządek obrad:
1. Otwarcie, stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Omówienie i przedstawienie przez Burmistrza Miasta Dynowa zabezpieczenia mieszkańców Dynowa przed zagrożeniem sanitarno- epidemiologicznym.
4. Zamknięcie obrad. 

 

Przewodniczący Rady
mgr Roman Mryczko