Posiedzenia Rady Miasta i Komisji

Posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Dynów

Zawiadamiam, że w dniu 27 grudnia 2018 r. (czwartek) o godz. 1600 w sali narad Urzędu Miejskiego w Dynowie, odbędzie się posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Dynów.
Porządek obrad:
1. Otwarcie, stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Wybór Wiceprzewodniczącego Komisji.
4. Opracowanie planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2019 rok.
5. Wolne wnioski i zapytania.
6. Zamknięcie obrad.


PRZEWODNICZĄCY KOMISJI
Michał Zięzio