Posiedzenia Rady Miasta i Komisji

Posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Dynów

Zawiadamiam, że w dniu 19 marca 2019 r. (wtorek) o godz. 1400 w Miejskim Ośrodku Kultury w Dynowie, odbędzie się posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Dynów.
Porządek obrad:
1. Otwarcie, stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Analiza sprawozdania rocznego Miejskiego Ośrodka Kultury w Dynowie za 2018 rok (w tym kontrola finansowa organizacji Dni Pogórza Dynowskiego i całorocznego funkcjonowania Ośrodka Błękitny San).
4. Wolne wnioski i zapytania.
5. Zamknięcie obrad.

PRZEWODNICZĄCY KOMISJI
Michał Zięzio