Posiedzenia Rady Miasta i Komisji

Posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Dynów

 

Zawiadamiam, że w dniu 23 sierpnia 2019 r. (piątek) o godz. 8:30 w sali narad Urzędu Miejskiego w Dynowie, odbędzie się posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Dynów.

Porządek obrad:
1. Otwarcie, stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Kontrola inwestycji miejskiej pn. ,,Rozbudowa i przebudowa budynku Przedszkola Miejskiego w Dynowie” pod kątem poniesionych wydatków.
4. Wolne wnioski i zapytania.
5. Zamknięcie obrad.


PRZEWODNICZĄCY KOMISJI
Michał Zięzio