Posiedzenia Rady Miasta i Komisji

Posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Dynów

Zawiadamiam, że w dniu 23 stycznia 2020 roku (czwartek) o godz. 1530 w sali narad Urzędu Miejskiego, odbędzie się posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Dynów.
Porządek obrad:
1. Otwarcie, stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Opracowanie planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2020 rok.
4. Wolne wnioski i zapytania.
5. Zamknięcie obrad.

PRZEWODNICZĄCY KOMISJI
Michał Zięzio