Posiedzenia Rady Miasta i Komisji

Posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Dynów

    Zawiadamiam, że w dniu 16 października 2018 r. (wtorek) o godz. 1400 w sali narad Urzędu Miejskiego w Dynowie, odbędzie się posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Dynów.
    Porządek obrad:
    1. Otwarcie, stwierdzenie prawomocności obrad.
    2. Przedstawienie porządku obrad.
    3. Kontrola działalności merytorycznej i statutowej Miejskiej Biblioteki Publicznej w Dynowie  za 2017 rok.
    4. Podsumowanie pracy komisji w VII kadencji 2014-2018.
    5. Wolne wnioski i zapytania.
    6. Zamknięcie obrad.


     PRZEWODNICZĄCY KOMISJI
       Krystyna Mazur