Posiedzenia Rady Miasta i Komisji

Posiedzenie Komisji Rozwoju Gospodarczego, Budżetu i Finansów Rady Miasta Dynów.

 

 Zawiadamiam, że w dniu 27 sierpnia 2020 roku (czwartek) o godz. 900 w sali narad Urzędu Miejskiego, odbędzie się posiedzenie Komisji Rozwoju Gospodarczego, Budżetu i Finansów Rady Miasta Dynów (posiedzenie wspólne z Komisją Spraw Społecznych).
Porządek obrad:
1. Otwarcie, stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie nabycia części nieruchomości.
4. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta na 2020 rok.
5. Wolne wnioski i zapytania.
6. Zamknięcie obrad.

 

             PRZEWODNICZĄCY KOMISJI
                        Kazimierz Gołąb