Posiedzenia Rady Miasta i Komisji

VIII sesja Rady Miasta Dynów VIII kadencji 2018-2023

Zawiadamiam, że w dniu 10 lipca 2019 roku (środa) o godz. 1530 w sali narad Urzędu Miejskiego w Dynowie ul. Rynek 2 odbędzie się VIII sesja Rady Miasta Dynów VIII kadencji 2018-2023. 

Porządek obrad:
1. Otwarcie, stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Sprawozdanie Burmistrza Miasta z realizacji uchwał podjętych na VII sesji RM.
4. Sprawozdanie Burmistrza Miasta z działalności międzysesyjnej.
5. Informacja o pracy stałych Komisji Rady w okresie międzysesyjnym.
6. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, oraz ustalenie stawki takiej opłaty.
7. Sprawy różne i wolne wnioski.
8. Zamknięcie obrad.

Przewodniczący Rady
mgr Roman Mryczko


Głos podczas przerw jest wyłączany.


Szczegółowe informacje dotyczące działań Rady Miejskiej w Dynowie
publikowane są na stronie systemu Rada dla Mieszkańców pod adresem:
rada.dynow.pl

Klauzula informacyjna- nagrywanie oraz transmisja obrad Rady Miasta Dynów