Posiedzenia Rady Miasta i Komisji

XIX sesja Rady Miasta Dynów VIII kadencji 2018-2023

 

Zawiadamiam, że w dniu 27 sierpnia 2020 roku (czwartek) o godz. 1030 w sali narad Urzędu Miejskiego w Dynowie ul. Rynek 2 odbędzie się XIX sesja Rady Miasta Dynów VIII kadencji 2018-2023.
Porządek obrad:
1. Otwarcie, stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Sprawozdanie z pracy Burmistrza Miasta w okresie między sesjami Rady Miasta Dynów.
4. Informacja o pracy stałych Komisji Rady w okresie międzysesyjnym.
5. Podjęcie uchwały w sprawie nabycia części nieruchomości.
6. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta na 2020 rok.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zwolnienia z opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, należnej w 2020 r.
8. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Miejskiej Dynów na rok szkolny 2020/2021.
9. Sprawy różne i wolne wnioski.
10.Zamknięcie obrad.

 

Przewodniczący Rady
mgr Roman Mryczko