Posiedzenia Rady Miasta i Komisji

XLIV uroczysta sesja Rady Miasta Dynów VII kadencji 2014-2018

Zawiadamiam, że w dniu 11 listopada 2018 roku (niedziela) o godz.1230 w sali gimnastycznej Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Twórców Niepodległej Polski przy ul. Szkolnej 11 w Dynowie odbędzie się XLIV uroczysta sesja Rady Miasta Dynów VII kadencji 2014-2018.
Porządek obrad:
1. Otwarcie, stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Referat okolicznościowy.
4. Program artystyczny.
5. Wystąpienie zaproszonych gości.
6. Zamknięcie obrad.

Przewodniczący Rady
mgr Ewa Hadam