Skargi i wnioski

W sprawach skarg i wniosków interesantów przyjmuje Burmistrz
oraz wyznaczeni przez Burmistrza:

  1. Sekretarz - w terminie: od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Urzędu, oraz w każdy wtorek w godzinach od 8.30 do 16.30;
  2. Skarbnik — w terminie od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Urzędu;
  3. Kierownicy jednostek organizacyjnych urzędu - w terminie od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Urzędu.

W sprawach skarg i wniosków właściwych dla Burmistrza termin spotkania ustala się na wniosek interesanta, indywidualnie, za pośrednictwem Sekretariatu Urzędu.