Regulamin Organizacyjny

Regulamin organizacyjny ustala organizację i zasady funkcjonowania Urzędu. Nadawany jest przez Burmistrza w formie zarządzenia. Określa w szczególności podział zadań i kompetencji pomiędzy Burmistrzem, Skarbnikiem i Sekretarzem oraz określa komórki organizacyjne, którym przypisane są realizowane zadania wynikające z przepisów prawa materialnego.

Metryka

Metryka
Publikujący informację Jan Prokop
Publikacja informacji 27.12.2015 11:23
Aktualizacja informacji 27.12.2015 11:29

Historia zmian

Historia zmian
Użytkownik Data Akcja Wersja
Jan Prokop - j.prokop 27.12.2015 11:29 Edycja 5
Jan Prokop - j.prokop 27.12.2015 11:27 Edycja 4
Jan Prokop - j.prokop 27.12.2015 11:26 Edycja 3
Jan Prokop - j.prokop 27.12.2015 11:25 Edycja 2
Jan Prokop - j.prokop 27.12.2015 11:23 Publikacja 1