Zapewnienie dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami

Komunikat w sprawie wyznaczenia Koordynatora do spraw dostępności
w  Urzędzie Miejskim w Dynowie

Burmistrz Miasta Dynów informuje, że wyznaczył Koordynatora ds. dostępności  w  Dynowie. Funkcję koordynatora będzie pełnił Pan Wojciech Barański – Sekretarz Gminy Miejskiej  Dynów.

Podstawa prawna

Wyznaczenie koordynatora ds. dostępności dla  Urzędu Miejskiego w Dynowie było realizacją obowiązku nałożonego na wszystkie podmioty publiczne przez ustawę o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, która weszła w życie 20 września 2019 roku.

Zadania koordynatora ds. dostępności

Zgodnie z zapisami ustawy, do zadań koordynatora ds. dostępności będzie należało:

  • wspieranie osób ze szczególnymi potrzebami w dostępie do usług świadczonych przezUrząd Miejski w Dynowie.
  • przygotowanie i koordynacja wdrożenia planu działania na rzecz poprawy zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami przez  Urząd Miejski w Dynowie.
  • monitorowaniem działalności Urzędu Miejskiego w Dynowie w zakresie zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

Dane kontaktowe:

Koordynator ds. dostępności w Urzędzie Miejskim w Dynowie -  Wojciech Barański
adres do korespondencji:
  Urząd Miejski w Dynowie, 36-065 Dynów, ul. Rynek 2
telefon: 16 65 21 093 wew.38
 sekretarz@dynow.pl

Metryka

Metryka
Podmiot udostepniajacy informacje Gmina Miejska DYnów
Informacje wytworzył Wojciech Barański
Odpowiedzialny za treść informacji Wojciech Barański
Publikujący informację Jan Prokop - j.prokop
Wytworzenie informacji 27.01.2021
Publikacja informacji 27.01.2021 14:41
Aktualizacja informacji 27.01.2021 14:42

Historia zmian

Historia zmian
Użytkownik Data Akcja Wersja
Jan Prokop - j.prokop 27.01.2021 14:42 Edycja 2
Jan Prokop - j.prokop 27.01.2021 14:41 Publikacja 1