Informacje nieudostępnione

Stosownie do art. 8 ust. 4 ustawy o dostępie do informacji publicznej informujemy, że:
Udostępnianie informacji publicznych nieudostępnionych przez Szkołę Muzyczną I st.  w Biuletynie Informacji Publicznej następuje poprzez:

  • wywieszanie informacji,  na tablicy ogłoszeń Szkoły,
  • udostępnianie dokumentów na pisemny wniosek, złożony w sekretariacie Szkoły

Nie jest wymagany wniosek w przypadku dokumentów, których udostępnienie może nastąpić niezwłocznie.

Metryka

Metryka
Podmiot udostepniajacy informacje Szkoła Muzyczna Ist. w Dynowie
Odpowiedzialny za treść informacji Piotr Dżuła
Publikujący informację Piotr Dżuła
Publikacja informacji 09.03.2016 14:00
Aktualizacja informacji 09.03.2016 14:00

Historia zmian

Historia zmian
Użytkownik Data Akcja Wersja
Jan Prokop - j.prokop 09.03.2016 14:00 Publikacja 1