Dlaczego warto tu inwestować

Miasto określiło swoją misję w Strategii Rozwoju Gminy Miejskiej Dynów do roku 2026, jako atrakcyjnego miejsca do zamieszkania, pracy, wypoczynku i inwestowania.

Czyste i zadbane, z bogatą ofertą edukacyjną, rekreacyjno-sportową, turystyczną oraz kulturalną, gwarantujące swoim mieszkańcom wygodę i wysoki komfort życia, ceniące swoją tożsamość.
Miasto Dynów położone w bezpośrednim sąsiedztwie rzeki San, na jednym z pogórzy Zewnętrznych Karpat Wschodnich zwanych Pogórzem Dynowskim należącym do makroregionu określanego Pogórzem Środkowobeskidzkim.

Jest to teren bogaty w walory przyrodnicze, antropogeniczne, a tym samym doskonałe miejsce na wypoczynek oraz uprawnienie różnych form turystyki.
Niedaleko od miasta ( ok.6 km) w kierunku południowym, w miejscowości Siedliska oraz Wołodź, znajdują się duże wyrobiska po kopalniach żwiru, z których wwieziono kruszywo do budowy autostrady A-4. Wyrobiska tworzą ciąg jezior otoczonych wzgórzami pokrytymi lasami, na których można z powodzeniem uprawiać sporty wodne.

Pogórze Dynowskie tworzą łagodne i na ogół niezbyt wysokie wzniesienia, z licznymi obniżeniami, dolinami rzek i rozległymi kotlinami. Dzięki urozmaiconej konfiguracji terenu można znaleźć tutaj setki hektarów dobrze nasłonecznionych zboczy znakomicie nadających się do uprawy winorośli. Partie pogórza położone są do 350 m n.p.m. Wyróżniają się stosunkowo ciepłym klimatem, z długim sezonem wegetacyjnym i często upalnym latami.

Klimat, czyste, niekażone emisją przemysłową powietrze, duże obszary cenne przyrodniczo objęte różną ochroną prawną w postaci m.in. Parku Krajobrazowego Pogórza Przemyskiego, którego zachodnia część obejmuje prawie połowę terenów miasta Dynowa, otulina parku krajobrazowego w formie Przemysko-Dynowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, stanowią dobre miejsce dla rozwoju rolnictwa ekologicznego opartego na wykorzystaniu praw rządzących przyrodą, bez używania nawozów sztucznych oraz chemicznych środków ochrony roślin.

Dzięki warunkom przyrodniczym i atrakcyjnym terenom turystycznym regionu dynowskiego,dużą szansę ma rozwój działalności agroturystycznej połączonej z rolnictwem ekologicznym.
Dzięki położeniu w pobliżu granic trzech krajów, miasto jest świetnym punktem wypadowym dla wycieczek w Bieszczady Polskie i Ukraińskie, oraz w Beskidy Słowackie z malowniczo położonym miastem Barejów, gdzie zachował się unikatowy średniowieczny zespół miejski.

Z Dynowa jest zaledwie 120 km do stolicy Zachodniej Ukrainy Lwowa.

Energia elektryczna

Sieć elektroenergetyczna Gminy Miejskiej Dynów jest dobrze rozwinięta. Miasto obsługiwane jest przez jeden Główny Punkt Zasilania Energetycznego zasilany liniami 110 kV.
Teren miasta znajduje się w strefie oddziaływania sieci z dwóch terenów: - południowego - Elektrownia „Solina”, - północnego - Rozdzielnia „Widełka”.
Istniejący stan systemu energetycznego w Dynowie pokrywa aktualne potrzeby w zakresie zaopatrzenia w energię elektryczną. Wymaga ona jednak ciągłej rozbudowy i modernizacji.
Dla poprawienia bezpieczeństwa w mieście Gmina rozbudowuje oświetlenie uliczne. Rozbudowa sieci elektrycznej jest kontynuowana w oparciu o prywatnych inwestorów.
Aktualnie długość sieci elektrycznej w Mieście Dynów wnosi 63,4 km w tym: - linia kablowa średniego napięcia - 6,16 km, - linia napowietrzna średniego napięcia - 8,06 km, - linia kablowa niskiego napięcia - 13,4 km, - linia napowietrzna niskiego napięcia - 35,78 km.

Gazownictwo   

Za dostawę i przesył gazu do Dynowa odpowiedzialna jest Karpacka Spółka Gazownictwa sp z o.o. w Jaśle.
Do Dynowa gaz dostarczany jest gazociągami wysokoprężnymi relacji Jarosław-Sędziszów.
Długość gazowej sieci rozdzielczej w Dynowie na koniec roku 2020  liczyła 56,74 km,  

Sieć wodociągowa

Długość sieci rozdzielczej wodociągowej na koniec roku 2020 liczyła 20,80 km.

Sieć kanalizacji sanitarnej

Długość czynnej sieci kanalizacji sanitarnej na koniec 2020 roku liczyła 56,74 km.

Potencjał ludzki.

Miejscowe oraz pozamiejscowe placówki edukacyjne są odpowiednio dopasowane do struktury branżowej i zapewniają łatwy dostęp do specjalistów.
W oddalonym o 41 km  Rzeszowie   znajdują się: Politechnika Rzeszowska, Uniwersytet Rzeszowski, Wyższa Szkoła Prawa i Administracji, Wyższa Szkoła Informatyki Zarządzania, Wyższa Szkoła Inżynieryjno-Ekonomiczna  Collegium Humanum Filia w Rzeszowie.

Na terenie miasta działają dwie szkoły ponadpodstawowe.

Liceum Ogólnokształcące – kształcące młodzież w czterech klasach profilowych –

- klasa promedyczna z innowacja pielęgniarsko-kosmetyczna, z przedmiotami rozszerzonymi: biologia, chemia, j.angielski nauka o zdrowiu,
- klasa politechniczna z przedmiotami rozszerzonymi: matematyka, j.angielski, fizyka lub informatyka;
- klasa humanistyczno-językowa z przedmiotami rozszerzonymi: j.polski, historia, j.angielski lub niemiecki
- oddział przygotowania wojskowego z przedmiotami rozszerzonymi: j.angielski, geografia, przygotowanie wojskowe, zwiększona ilość godzin wychowania fizycznego.

Zespół Szkół Zawodowych – kształci uczniów w następujących kierunkach:

- w zakresie pięcioletniego technikum:
technik logistyk, technik informatyk, technik handlowiec, technik pojazdów samochodowych;

- w zakresie trzyletniej branżowej szkoły I stopnia:
Sprzedawca oraz mechanik pojazdów samochodowych.

Na terenie miasta funkcjonują dwie publiczne szkoły podstawowe oraz jedno publiczne i dwa prywatne przedszkola.
Działa również miejski żłobek.

Przedsiębiorcy lokalni

W spektrum miejscowej działalności gospodarczej mieszczą firmy rzemieślnicze jedno lub kilka osobowe oraz firmy zatrudniające 60 i więcej osób.

W branży produkcyjnej wyróżniającymi się firmami się:

Przedsiębiorstwo MOESCHLE POLSKA SP. Z O.O., obchodzące wkrótce jubileusz 15 lat swojego istnienia, które stało się niekwestionowanym liderem w dziedzinie produkcji zbiorników, linii produkcyjnych, specjalistycznej aparatury i wyposażenia ze stali szlachetnej, dla branży spożywczej, chemicznej, farmaceutycznej i wielu innych.

Głównym obszarem działalności spółki jest produkcja zbiorników ze stali szlachetnej, które znajdują szerokie zastosowanie w przemysłach: mleczarskim, browarniczym, winiarskim, chemicznym, farmaceutycznym i kosmetycznym.

GRUPA MOESCHLE obejmuje dwa przedsiębiorstwa produkcyjno-rozwojowe: Ernst Möschle Behälterbau GmbH z siedzibą w Ortenberg, w Badenii-Wirtembergii (Niemcy), istniejące od 1970 roku, i Moeschle Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Dynowie, w województwie Podkarpackim, założone w roku 2002. Ponadto w Wielkiej Brytanii, na Litwie i na Ukrainie działają przedstawicielstwa  i biura handlowe Moeschle.

WOODSTYLE KOPACKI SPÓŁKA JAWNA producent wysokiej jakości płyt meblowych klejonych z różnych gatunków drewna liściastego, które wykorzystuje się np. do produkcji mebli, schodów, parapetów czy blatów kuchennych. Oferta firmy obejmuje podstawowe gatunki drewna liściastego oraz egzotyki.

Fabryka Stołów i Krzeseł „JAKER „ z dominującą gałęzią działalności w postaci  produkcji krzeseł i stołów z drewna o różnej stylistyce oraz elementów wyposażenia wnętrz.

GNIAZDO Sp. z o.o. Główny obszar działalności marki Gniazdo to usługowe szycie na powierzonych materiałach.
Świadczy wysokiej jakości usługi w zakresie szycia odzieży specjalistycznej i odzieży ochronnej dla służb mundurowych w tym Sił Zbrojnych, Policji, Straży Granicznej oraz odzieży służbowej i roboczej dla Izb Celnych;

GRAKO-F.P.T  producent płynów do spryskiwaczy oraz innej chemii samochodowej.

Wyżej wymienione firmy obsługują nie tylko rynek lokalny, ale również utrzymują stosunki handlowe na rynku krajowym i międzynarodowym.

Małe, często rodzime firmy rzemieślnicze zajmują się najczęściej usługami transportowymi, budowlano-remontowymi, instalacyjnymi.
W mieście ma swoją siedzibę kilka warsztatów mechanicznych zajmujących się naprawą lub kasacją samochodów.

Miasto posiada duże targowisko położone nieopodal rzeki San, które w każdy czwartek przyciąga   wielu sprzedawców i klientów branży odzieżowej, obuwniczej, ogrodniczej, spożywczej, maszynowej, meblarskiej itp.
W mieście Dynowie, przemysł, usługi, rękodzieło i handel są jak u siebie w domu.
Niskie koszty pracy, niskie czynsze, podatki i opłaty lokalne, wykfalifikowany personel, zdrowa konkurencja otwarte rynki pracy zapewniają chcącym tutaj zainwestować przedsiębiorcom doskonałe warunki.

W Dynowie płace i zarobki brutto są o około 20% niższe od średniej krajowej w Polsce.