Aktualności

230. Rocznica uchwalenia Konstytucji 3 Maja

Szanowni Państwo, Drodzy Mieszkańcy!

W dniu 3 maja 2021 r. przypada 230. Rocznica uchwalenia Konstytucji 3 Maja.

3 maja 1791 roku Sejm Wielki uchwalił Ustawę Rządową, która przeszła do historii jako Konstytucja 3- go Maja. W jej wstępie napisano, że ,,miała służyć dobru powszechnemu, dla ugruntowania wolności, dla ocalenia ojczyzny naszej i jej granic”. Pamięć o tym ważnym wydarzeniu jest wspomnieniem jednej z najpiękniejszych chwil w historii naszych dziejów, która stała się wyrazem dążeń narodowych, zmierzających do ugruntowania niepodległości i potęgi naszej Ojczyzny.

Dla wielu Polaków przez całe lata świętowanie kolejnych rocznic uchwalenia Konstytucji 3 Maja było okazją do manifestowania swojego patriotyzmu, tolerancji, wolności i pokoju. Mam nadzieję, że dla nas także jest taką okazją.

Mając na uwadze obowiązujące zakazy i nakazy związane z panującą pandemią organizacja tegorocznych obchodów będzie ograniczona do niezbędnego minimum.

Dla upamiętnienia tego ważnego narodowego święta Burmistrz Miasta Dynów oraz Przewodniczący Rady Miasta Dynów zapraszają w dniu 3 maja 2021 roku o godz. 11:00 (poniedziałek) do uczestnictwa we Mszy Św. zamówionej w intencji Ojczyzny, która odbędzie się w Kościele pw. Św. Wawrzyńca w Dynowie.

Po Mszy świętej przedstawiciele władz Miasta złożą w imieniu mieszkańców wiązankę kwiatów pod tablicą upamiętniającą 100. Rocznicę Odzyskania Niepodległości przez Polskę (tablica na budynku Urzędu Miasta).

Zgodnie z zaleceniami wynikającymi z obecnie panującej pandemii, uczestników obchodów proszę o zachowanie i przestrzeganie wszelkich zasad sanitarnych.

Niech ta rocznica uświadamia nam, że w historii Polski są ważne wydarzenia, z których powinniśmy ciągle czerpać. Uczcijmy więc tę ważną rocznicę, nie zapominając jednocześnie o wywieszeniu narodowej flagi i patrzmy optymistycznie w przyszłość z nadzieją na zjednoczenie Polaków dla dobra wspólnego.

Świętujmy więc razem! Z tej okazji życzę Państwu dużo zdrowia, poczucia bezpieczeństwa i wiary w dobrą przyszłość.

Burmistrz Miasta
Zygmunt Frańczak