Aktualności

Ankieta dla mieszkańców dotycząca rewitalizacji w Gminie

Szanowni Państwo,

Gorąco apelujemy i prosimy o wypełnienie poniższej ankiety. Mamy nadzieję, że uda nam się w ten sposób uzyskać dane, na podstawie których wyznaczymy na terenie Gminy obszary wymagające interwencji, co  w konsekwencji przysłuży się ich naprawie w ramach programu rewitalizacji. Rewitalizacja bowiem to wyprowadzanie obszarów zdegradowanych ze stanu kryzysowego poprzez zintegrowane działania, tak by  w końcowym efekcie przywrócić je na rzecz lokalnej społeczności, przestrzeni i gospodarki.

Badanie ankietowe jest częścią prac nad „Lokalnym Programem Rewitalizacji Miasta Dynów na lata 2017-2023”. Bardzo zależy nam na Państwa opinii (ocenie), ponieważ dzięki niej może powstać dokument obiektywny, w pełni odpowiadający lokalnym potrzebom. Będziemy wdzięczni za udział w badaniu i podzielenie się z nami własnymi przemyśleniami.

Ankieta jest anonimowa. Wypełnione ankiety prosimy złożyć w terminie do 7 marca 2017 r. on-line (www.dynow.pl)  lub w wersji papierowej w Urzędzie Miejskim w Dynowie, pokój nr 13 (II piętro).

Dodatkowych informacji udziela pracownik Urzędu Miejskiego w Dynowie – Pani Anna Baran-Michalak pod numerem telefonu: 16/65 21 093 wew. 30.

Dziękujemy.


Ankieta - rewitalizacja w Gminie - wypełnij online