Aktualności

Badania statystyczne z zakresu rolnictwa 01.06-29.07.2016

Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 21 lipca 2015 r. w sprawie programu badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2016 (Dz. U. poz. 1304 z późn. zm.) Główny Urząd Statystyczny realizuje
w wylosowanych gospodarstwach w dniach od 1 czerwca do 29 lipca następujące badania:

 • Badanie struktury gospodarstw rolnych
  (formularz R-SGR).
 • Badanie pogłowia bydła, owiec i drobiu oraz produkcji zwierzęcej (formularz R-ZW-B).
 • Badanie pogłowia świń oraz produkcji żywca wieprzowego
  (formularz R-ZW-S).

Osoby fizyczne, których gospodarstwa rolne zostały wylosowane do ww. badań mogą udzielić wymaganych informacji poprzez:

 • samodzielne wypełnienie formularza przez Internet w dniach
  1-9 czerwca 2016 r., dostępnego na stronie https://rolnictwo.stat.gov.pl,
 • rozmowę z teleankieterem w trakcie wywiadu telefonicznego
  w dniach 10 czerwca-22 lipca 2016 r.
 • rozmowę z ankieterem statystycznym w trakcie wywiadu bezpośredniego w dniach 10 czerwca-29 lipca 2016 r.

Więcej informacji nt. badań ankietowych znajduje się na stronie: http://form.stat.gov.pl/BadaniaAnkietowe/2016/index.htm.

Tożsamość teleankietera można potwierdzić dzwoniąc na numer infolinii:
22 279 99 99 (opłata zgodnie z taryfą operatora, czynny w godzinach 8-20). Ankieterzy statystyczni bezpośrednio rozmawiający z respondentami będą okazywać legitymację ze zdjęciem.

 

Zobacz także: