Aktualności

Budowa sieci wodociągowej i rozbudowa (modernizacja) SUW oraz budowa kanalizacji sanitarnej w Dynowie- etap-I- podpisanie umowy

Szanowni Państwo - mieszkańcy miasta Dynowa.

W trosce o stabilny rozwój naszej gminy, poprawę warunków życia naszych mieszkańców pragnę poinformować, że celem nadrzędnym są inwestycje w naszej gminie, które mają służyć przede wszystkim dobru mieszkańców.

Odnosząc się powyższego jest mi niezmiernie miło poinformować, iż w dniu dzisiejszym tj. 27.04.2022 r. została podpisana umowa pomiędzy Miastem Dynów, a Wykonawcą : Usługi Budowlane „WELKO” Ewelina Pelc z siedzibą Kosina nr 750, reprezentowanym przez Pełnomocnika Pana Bartłomieja Pelc - na realizację zadania inwestycyjnego „Budowa sieci wodociągowej i rozbudowa (modernizacja ) SUW oraz budowa kanalizacji sanitarnej w Dynowie- etap-I”

Część pierwsza zadania obejmuje:

  • budowę sieci wodociągowej na terenie miasta Dynowa ( ul. Sikorskiego, Działowa, Dworska, Pawia, Grunwaldzka, Węgierska, Zamkowa, 1-go Maja,Jana Pawła II, Polna, Podgórska, Piłsudskiego, Karolówka, Gruntowa,Głęboka, Jaklów, Rogozów, Żurawiec, Kolejowa, Wuśki, Łazienna, Plażowa, Sanowa, Podwale, Wierzbowa, Błonie ,Bartkówka) o łącznej długości ok. 26 km (wraz z przejściem pod dnem rzeki San kanałem wodociągowym metodą przewiertu sterowanego),
  • budowę sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami (ul. Bartkówka, Igioza, Ks. Ożoga) o łącznej długości ok. 5 km.

Część druga zadania obejmuje:

  • rozbudowę (modernizacja) istniejącej stacji uzdatniania wody w Dynowie polegająca na wymianie dwóch zbiorników wody uzdatnionej o pojemności 100,0 m3 każdy i montażu urządzeń zmiękczających wodę.

Wartość robót budowlanych wynosi 12 300 000,00 zł brutto (dwanaście milionów trzysta tysięcy złotych).

W/w roboty będą finansowana ze:

  • środków Programu Rządowego Funduszu POLSKI ŁAD : Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 11 685 000,00 zł,
  • środków własnych w kwocie 615 000,00 zł.

Termin realizacji robót budowlanych: listopad 2023 r.