Aktualności

BUDŻET OBYWATELSKI MIASTA DYNÓW- GŁOSOWANIE ROZPOCZĘTE !

BUDŻET OBYWATELSKI MIASTA DYNÓW- GŁOSOWANIE ROZPOCZĘTE !

Wszystkich mieszkańców Miasta Dynów zapraszamy do wzięcia udziału w głosowaniu mającym na celu wyłonienie projektu przeznaczonego do realizacji w ramach budżetu obywatelskiego Miasta Dynów na 2020 rok.
W załączeniu lista projektów przeznaczonych do poddania pod głosowanie przez mieszkańców Dynowa.

Głosowanie trwa od 1 października (wtorek) do 21 października (poniedziałek) br.
Głosować można w każdy dzień pracy Urzędu
tj. poniedziałek- od godz. 800 do 1600, wtorek- piątek od godz. 700 do 1500.

Zasady i warunki głosowania:

 • głosować może każdy mieszkaniec Miasta Dynów;
 • głosowanie odbywa się jednorazowo;
 • głosowanie przeprowadza się w formie papierowej- za pośrednictwem karty do głosowania możliwej do pobrania ze strony internetowej Miasta Dynów (www.dynow.pl) lub dostępnej w punkcie głosowania znajdującym się w Urzędzie Miasta Dynów, ul. Rynek 2, I piętro (obok sekretariatu);
 • na jeden projekt można oddać tylko jeden głos;
 • każdy głosujący może oddać głos na maksymalnie 2 projekty (poprzez postawienie na karcie do głosowania znaku X przy wybranych projektach);
 • kartę do głosowania należy wypełnić drukowanymi literami;
 • wymagane jest podanie na karcie do głosowania imienia, nazwiska i adresu – dane potrzebne do potwierdzenia autentyczności głosu;
 • aby głos był ważny, należy podpisać zawarte na karcie oświadczenie dot. przetwarzania danych osobowych.

Głos będzie nieważny:

 • gdy karta do głosowania będzie wypełniona niewłaściwie lub nie będzie zawierała wymaganych danych;
 • gdy dane na karcie do głosowania zostaną wpisane niewyraźnie lub zostaną wpisane w niewłaściwej rubryce;
 • gdy w wyniku weryfikacji karty zostanie stwierdzony brak podpisu pod wnioskiem lub dane osobowe będą niepoprawne;
 • gdy w wyniku weryfikacji stwierdzone zostanie, że głosujący przekroczył maksymalną liczbę dozwolonych głosów;
 • gdy zostanie oddany na karcie innej niż karta do głosowania z zatwierdzoną listą projektów.

Za wybrany do realizacji uznaje się projekt, który uzyskał największą liczbę głosów.


W terminie do dnia 4 listopada 2019 roku zostanie podany do publicznej wiadomości projekt wybrany do realizacji .