Aktualności

BUDŻET OBYWATELSKI MIASTA DYNÓW- GŁOSOWANIE ROZPOCZĘTE !

BUDŻET OBYWATELSKI MIASTA DYNÓW- GŁOSOWANIE ROZPOCZĘTE !

Wszystkich mieszkańców Miasta Dynów zapraszam do wzięcia udziału w głosowaniu mającym na celu wyłonienie projektu przeznaczonego do realizacji w ramach budżetu obywatelskiego Miasta Dynów na 2021 rok. W załączeniu lista projektów przeznaczonych do poddania pod głosowanie przez mieszkańców Dynowa.

Głosowanie trwa
od  1 października (czwartek) do 16 października (piątek) 2020 roku.
Głosować można w każdy dzień pracy Urzędu Miasta
tj. poniedziałek- od godz. 800 do 1600, wtorek- piątek od godz. 700 do 1500.

Zasady i warunki głosowania:

 • głosować może każdy mieszkaniec Miasta Dynów;
 • głosować można tylko raz, na jednej karcie do głosowania;
 • głosowanie przeprowadza się w formie papierowej- za pośrednictwem karty do głosowania możliwej do pobrania ze strony internetowej Miasta Dynów (www.dynow.pl) lub dostępnej w punkcie głosowania znajdującym się w budynku Urzędu Miasta, przy ul. Rynek 2 (parter);
 • na jeden projekt można oddać tylko jeden głos;
 • każdy głosujący może oddać głos na maksymalnie 1 projekt (poprzez postawienie na karcie do głosowania znaku X przy wybranym projekcie);
 • kartę do głosowania należy wypełnić drukowanymi literami, długopisem nieścieralnym;
 • wymagane jest podanie na karcie do głosowania imienia, nazwiska i adresu zamieszkania - dane potrzebne do potwierdzenia autentyczności głosu.

Głos będzie nieważny:

 • gdy karta do głosowania będzie wypełniona niewłaściwie lub nie będzie zawierała wymaganych danych;
 • gdy dane na karcie do głosowania zostaną wpisane niewyraźnie lub zostaną wpisane w niewłaściwej rubryce;
 • gdy na karcie do głosowania w obrębie rubryki przeznaczonej do wyboru projektu dokonane zostaną poprawki i skreślenia;
 • gdy w wyniku weryfikacji karty zostanie stwierdzony brak podpisu pod kartą lub dane osobowe będą niepoprawne;
 • gdy w wyniku weryfikacji stwierdzone zostanie, że głosujący przekroczył maksymalną liczbę dozwolonych głosów.

Za wybrany do realizacji uznaje się projekt, który uzyskał największą liczbę głosów.

W terminie do dnia 30 października 2020 roku podany zostanie do publicznej wiadomości projekt wybrany do realizacji .