Aktualności

„Czujka w domu – tlenek węgla nic złego nie zrobi nikomu” - Konkurs

„Czujka na straży Twojego bezpieczeństwa!”, to ogólnopolska kampania edukacyjno-informacyjna na temat zagrożeń związanych z możliwością powstania pożarów w mieszkaniach lub domach jednorodzinnych oraz zatrucia tlenkiem węgla.

W okresie jesienno-zimowym w naszych mieszkaniach i domach jednorodzinnych wzrasta ryzyko powstania pożarów. Najczęściej dochodzi do nich w wyniku wad, albo niewłaściwej eksploatacji urządzeń grzewczych, zarówno elektrycznych jak i  gazowych. W tym samym okresie odnotowywany jest także wzrost liczby zatruć tlenkiem węgla, zwanym "cichym zabójcą", gdyż jest niewidoczny oraz nie ma smaku, ani zapachu.
Istotnym jest uświadomienie odbiorcom kampanii korzyści, jakie niesie za sobą zamontowanie i właściwa eksploatacja czujek dymu i tlenku węgla w mieszkaniach lub domach jednorodzinnych. Ważne jest przypomnienie właścicielom i zarządcom budynków obowiązku okresowego dokonywania przeglądów i czyszczenie przewodów kominowych oraz sprawdzenie instalacji wentylacyjnej.

Główne przekazy tegorocznej kampanii:

  • Tlenek węgla to bardzo trujący gaz. Nie jest on wyczuwalny przez ludzkie zmysły. Tlenku węgla NIE usłyszysz! NIE zobaczysz! NIE poczujesz!
  • W okresie grzewczym wzrasta ryzyko powstania pożarów i zatruć tlenkiem węgla w budynkach mieszkalnych. Źródłem emisji tlenku węgla są urządzenia grzewcze opalane drewnem, węglem, gazem, olejem opałowym.

Tlenek węgla powstaje podczas procesu niecałkowitego spalania materiałów palnych. Ma silne własności toksyczne, jest lżejszy od powietrza dlatego też gromadzi się głównie pod sufitem. Niebezpieczeństwo zaczadzenia wynika
z faktu, że tlenek węgla jest:

- bezwonny,
- bezbarwny,
- pozbawiony smaku.


W związku z tym Burmistrz miasta Dynów ogłasza konkurs
pn: „Czujka w domu – tlenek węgla nic złego nie zrobi nikomu”

Głównym celem konkursu jest zmniejszenie liczby ofiar pożarów i zatruć tlenkiem węgla w mieszkaniach oraz domach jednorodzinnych.
Celem szczegółowym konkursu jest podniesienie poziomu wiedzy na temat: - zagrożeń związanych z pożarem w mieszkaniach lub domach jednorodzinnych, - zagrożeń związanych z emisją tlenku węgla, zapewnienia właściwej ewakuacji  oraz sposobów powiadamiania służb ratowniczych.

Do rozlosowania 10 sztuk czujników tlenku węgla.

Warunkiem udziału w konkursie jest podanie przez uczestnika konkursu danych osobowych, tj. imię i nazwisko, adres zamieszkania, numer telefonu, niezbędnych do przekazania nagród.

  1. W losowaniu udział wezmą wszystkie ankiety z prawidłowymi odpowiedziami, które wpłynęły w wyznaczonym czasie do organizatora  konkursu.
  2. O wygranej oraz terminie odbioru nagrody uczestnicy konkursu zostaną poinformowani telefonicznie.
  3. Odbiór czujek nastąpi za okazaniem ważnego dokumentu tożsamości ze zdjęciem.

O sposobie i miejscu przekazania nagród, uczestnicy konkursu zostaną powiadomieni w sposób wskazany w § 3 pkt 4 regulaminu.


 

Więcej informacji na stronie internetowej Komendy Miejskiej PSP w Rzeszowie - link