Aktualności

Dofinansowanie dla Miasta Dynów na realizację inwestycji drogowych

Gmina Miejska Dynów otrzymała dofinansowanie o wartości
9 500 000 zł w ramach II edycji Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych.

Dzięki dofinansowaniu i finansowemu udziałowi własnemu możliwa będzie realizacja inwestycji pn. „Budowa, rozbudowa, przebudowa oraz remont infrastruktury drogowej na terenie Gminy Miejskiej Dynów”, m. in. dróg ul. Błonie, ul. Źródlana, ul. Pawia, ul. Słoneczna, ul. Jaśminowa.

Dziękuję Wojewodzie Pani Ewie Leniart, Senatorowi Panu Stanisławowi Ożogowi oraz Posłowi na Sejm RP Panu Zbigniewowi Chmielowcowi za udzielone wsparcie dla naszej inicjatywy.

Burmistrz Miasta Dynów
Zygmunt Frańczak