Aktualności

Działalności SIM Podkarpacie - informacja z konferencji

Tematem konferencji , która odbyła się 18 października 2022 r.  w Boguchwale,  było podsumowanie dotychczasowej działalności SIM Podkarpacie, która to Spółka będąc Społeczną Inicjatywą Mieszkaniową jest odpowiedzialna za inwestycje polegające na realizacji celu społecznego  budownictwa mieszkaniowego na terenie w/w 7 samorządów, w tym Dynowa oraz  eksploatacji czynszowej zasobu na zasadach najmu zgodnie z przepisami ustawy z dnia 26 października 1995 r. o społecznych formach rozwoju mieszkalnictwa (Dz.U. z 2021 r. poz. 2224 z późn. zm.).

W konferencji udział wzięli:  Prezes Zarządu Krajowego Zasobu Nieruchomości Pan Arkadiusz Urban reprezentujący Skarb Państwa oraz Burmistrzowie i Wójtowie 7 Gmin Podkarpacia  (Boguchwała, Sędziszów Młp., Leżajsk, Nowa Sarzyna, Jarosław, Dynów, Miejsce Piastowe) będących udziałowcami Spółki SIM Podkarpacie sp. z o.o.


Program Społecznych Inicjatyw Mieszkaniowych (SIM) to filar dokonującego się właśnie przełomu w budowie mieszkań o umiarkowanym czynszu.
W związku z faktem, że program jest koordynowany centralnie przez Krajowy Zasób Nieruchomości, oprócz bieżących informacji na temat stanu zaawansowania inwestycji, Prezes KZN wręczył 7 włodarzom gmin symboliczne czeki na pokrycie części tych inwestycji.
Należy nadmienić, że środki te zostały już przez Bank BGK przekazane samorządom, które zasiliły nimi kapitały SIM Podkarpacie.