Aktualności

I Sesja IX Kadencji Rady Miasta Dynów

Z A W I A D O M I E N I E
O obradach I Sesji IX Kadencji Rady Miasta Dynów

Zgodnie z Postanowieniem Komisarza Wyborczego w Rzeszowie I z dnia 23 kwietnia 2024r. w sprawie zwołania pierwszej sesji nowo wybranej Rady Miasta Dynów kadencji 2024-2029, zgodnie z art. 20 ust. 2 oraz art. 29a ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.  o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2023, poz. 40 z późn.zm. )

Informuję, iż I Sesja Rady Miasta Dynów odbędzie się w dniu 7 maja 2024 roku (wtorek) o godz. 13.00 w Sali narad Urzędu Miasta w Dynowie ul. Rynek 2

Porządek obrad:

  1. Otwarcie i prowadzenie Sesji, do czasu wyboru Przewodniczącego,przez Radnegonajstarszego wiekiem obecnego na Sesji.
  2. Ślubowanie Radnych.
  3. Wybór Przewodniczącego Rady Miasta Dynów.
  4. Ślubowanie Burmistrza Miasta Dynów.
  5. Zamknięcie obrad.

Burmistrz Miasta Dynowa
                                                                                    Zygmunt Frańczak

 


 

Głos podczas przerw jest wyłączany.


Szczegółowe informacje dotyczące działań Rady Miejskiej w Dynowie
publikowane są na stronie systemu Rada dla Mieszkańców pod adresem:
rada.dynow.pl

Klauzula informacyjna- nagrywanie oraz transmisja obrad Rady Miasta Dynów