Aktualności

II Sesja Rady Miasta Dynów IX kadencji (2024 – 2029)

Zawiadomienie

Zawiadamiam, że w dniu 16 maja 2024 r. (tj. czwartek) o godz. 1600 w sali narad Urzędu Miejskiego w Dynowie, ul. Rynek 2 odbędzie się II Sesja Rady Miasta Dynów IX kadencji (2024 – 2029)

Porządek obrad:

 1. Otwarcie, stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3.  Sprawozdanie Burmistrza Miasta z działalności międzysesyjnej.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia składu osobowego oraz przedmiotu działania  Komisji Rozwoju Gospodarczego, Budżetu i Finansów Rady Miasta Dynów.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia składu osobowego oraz przedmiotu działania Komisji Spraw Społecznych Rady Miasta Dynów.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Dynów.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miasta Dynów.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta na 2024 rok.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie delegowania przedstawicieli Gminy Miejskiej Dynów do Zgromadzenia Związku Gmin Turystycznych Pogórza Dynowskiego.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie wskazania przedstawiciela Gminy Miejskiej Dynów do Zgromadzenia Celowego Związku Gmin „Eko-Logiczni”.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia diet oraz zwrotu kosztów podróży służbowych dla  Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego oraz Radnych Rady Miasta Dynów.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Burmistrza Miasta Dynów.
 13. Sprawy różne i wolne wnioski.
 14. Zamknięcie obrad.

Przewodniczący Rady Miasta
Roman Mryczko


 

Głos podczas przerw jest wyłączany.


Szczegółowe informacje dotyczące działań Rady Miejskiej w Dynowie
publikowane są na stronie systemu Rada dla Mieszkańców pod adresem:
rada.dynow.pl

Klauzula informacyjna- nagrywanie oraz transmisja obrad Rady Miasta Dynów