Aktualności

III Nadzwyczajna Sesja Rady Miasta Dynów IX kadencji (2024 – 2029)

Zawiadamiam, że w dniu 14 czerwca 2024 r. (tj. piątek) o godz. 1530 w sali narad Urzędu Miejskiego w Dynowie, ul. Rynek 2 odbędzie się III  Nadzwyczajna  Sesja Rady Miasta Dynów IX kadencji (2024 – 2029)

Porządek obrad:

  1. Otwarcie, stwierdzenie prawomocności obrad.
  2. Przedstawienie porządku obrad.
  3. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta na 2024 r.
  4. Zamknięcie obrad.

Przewodniczący Rady Miasta
Roman Mryczko


 

Głos podczas przerw jest wyłączany.


Szczegółowe informacje dotyczące działań Rady Miejskiej w Dynowie
publikowane są na stronie systemu Rada dla Mieszkańców pod adresem:
rada.dynow.pl

Klauzula informacyjna- nagrywanie oraz transmisja obrad Rady Miasta Dynów