Aktualności

Inauguracja budowy obwodnicy miasta Dynowa

Ruszyły prace przy obwodnicy Dynowa w ciągu drogi wojewódzkiej 835 Lublin - Przeworsk - Grabownica Starzeńska. W czwartek 19 września 2019r. na budowie przed południem uroczyście wbili łopaty samorządowcy, parlamentarzyści, przedstawiciele władz regionu oraz przedstawiciele firmy prowadzącej inwestycję.

Projekt pod nazwą „Budowa obwodnicy Dynowa w ciągu drogi wojewódzkiej nr 835 Lublin – Przeworsk – Grabownica Starzeńska jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego 2014 – 2020.

Jego realizacja ma znaczenie zarówno lokalne, jak i regionalne. Dzięki inwestycji nastąpi wyprowadzenie ruchu z centrum miasta, co wpłynie na poprawę bezpieczeństwa ruchu i komfortu życia mieszkańców, narażonych do tej pory na wzmożony ruch samochodowy i związane z nim uciążliwości środowiskowe (spaliny, hałas).

W skali regionu obwodnica będzie odgrywać ważną rolę jako element poprawy skomunikowania południowej części województwa, poprzez skrócenie czasu przejazdu i poprawienie komfortu podróży. Zapewni również lepszą dostępność Bieszczadów i Beskidów z drogi krajowej nr 94 i autostrady A4.

Zakładany termin zakończenia robót to koniec trzeciego kwartału 2020 r.

Inwestor: Województwo Podkarpackie, Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie.
Całkowita wartość Projektu:   35 016 918,48 zł
w tym roboty budowlane:       29 976 437,28 zł
dofinansowanie z EFRR:       28 820 400,41 zł