Aktualności

Informacja Burmistrza Miasta Dynów dotycząca przetwarzania danych osobowych w związku z realizacją inwestycji...

Informacja  Burmistrza Miasta Dynów
dotycząca przetwarzania danych osobowych w związku z realizacją inwestycji gminnej pn. ,,Budowa i przebudowa miejskiej rozdzielczej sieci wodociągowej- etap II i modernizacja miejskiej stacji uzdatniania wody w Dynowie”

W oparciu o przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych- ,,RODO”, które weszły w życie 25 maja 2018 roku),  Burmistrz Miasta Dynów w związku z rozpoczęciem realizacji inwestycji gminnej pn. ,,Budowa i przebudowa miejskiej rozdzielczej sieci wodociągowej- etap II i modernizacja miejskiej stacji uzdatniania wody w Dynowie” informuje właścicieli nieruchomości, którzy podpisali z Gminą Miejską Dynów umowę na wejście w teren w celu realizacji przedmiotowej inwestycji, o przetwarzaniu ich danych osobowych przez Gminę Miejską Dynów.

Poniżej informacja o przetwarzaniu danych osobowych.