Aktualności

Informacja dotycząca pomocy terapeutycznej

Informacja dotycząca pomocy terapeutycznej

      Uprzejmie informuję, iż ze względu na ogłoszony stan epidemii wywołanej koronawirusem dotychczas realizowane w Urzędzie Miejskim w Dynowie bezpośrednie poradnictwo terapeutyczne zostaje odwołane.
Prowadzone będą konsultacje telefoniczne przez terapeutę uzależnień Pana Pawła Antoniaka – w dniach 04, 12, 18 i 25 czerwca
2020 roku w godz.16:00-18:30.
Telefon kontaktowy: 793-320-536
(poradnictwo dla osób uzależnionych i członków ich rodzin, osób dotkniętych problemem przemocy w rodzinie oraz osób potrzebujących wsparcia w obecnie panującym kryzysie pandemiologicznym).