Aktualności

Informacja dotycząca stanu zaawansowania realizacji inwestycji budowy obwodnicy miasta Dynów.

Informacja dotycząca stanu zaawansowania realizacji inwestycji budowy obwodnicy miasta Dynów.

Burmistrz Miasta Dynów informuje, że w dniu 04.09.2020 r. odbyła się ostatnia rada budowy zadania inwestycyjnego związanego z budową obwodnicy miasta Dynów w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 835 Relacji Lublin – Przeworsk – Grabownica Starzeńska, realizowanej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego 2014 – 2020, współfinansowanej ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Na powyższej radzie budowy Wykonawca robót przedstawił stan zaawansowania realizacji inwestycji. Z Jego sprawozdania wynika, że główne roboty na ciągu drogi obwodowej zostały już wykonane, a do realizacji zostały jeszcze roboty wykończeniowe, obejmujące między innymi: wykonanie oznakowania poziomego, ustawianie znaków drogowych, montaż barier ochronny, montaż ekranów przeciwolśnieniowych, dokończenie dróg serwisowych, dokończenie robót brukarskich, uporządkowanie terenu. Wykonawca robót zamierza zakończyć wszystkie roboty do dnia 30 września 2020 roku. Na miesiąc październik 2020 roku planowane jest złożenie wniosków do Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Rzeszowie, dotyczących oddania do użytkowania wybudowanej obwodnicy. Uzyskanie decyzji oddania do użytkowania planowane jest na miesiąc listopad 2020 roku.

Równocześnie informuję, że Decyzja Wojewody Podkarpackiego – Zezwolenie Realizacji Inwestycji Drogowej – dla przedmiotowego zadania uzyskała klauzulę prawomocności, co pozwoliło na wprowadzenie przez Starostę Rzeszowskiego zmian w ewidencji gruntów i budynków dla działek, które zostały zajęte pod budowę obwodnicy. W zawiązku z powyższym do właścicieli działek objętych decyzją ZRID – dla przedmiotowego zadania, zostały wysłane z Urzędu Miejskiego w Dynowie aktualne nakazy podatkowe, uwzględniające w/w zmiany.