Aktualności

Informacja dotycząca wyborów ławników sądowych na kadencję 2024-2027

Informacja dotycząca wyborów ławników sądowych na kadencję 2024-2027

W związku z upływem w dniu 31 grudnia 2023 roku czteroletniej kadencji (2020-2023) ławników działających przy sądach powszechnych, Prezes Sądu Okręgowego w Rzeszowie zwrócił się do Rady Miasta Dynów o dokonanie naboru kandydatów na ławników na kadencję 2024-2027:
Szczegółowe informacje udostępniono na stronie BIP Urzędu Miejskiego w Dynowie (www.bip.dynow.pl) w zakładce Wybory i referenda- Wybory ławników sądowych 2023-2027.