Aktualności

Informacja o infolinii dotyczącej dowozu osób do punktów szczepień na COVID-19

Szanowni Państwo,
Informujemy, że dnia 15.01.2021 roku uruchomiony został telefon kontaktowy w Urzędzie Miejskim w Dynowie dedykowany osobom niepełnosprawnym i seniorom, którzy nie mogą samodzielnie dotrzeć do punktu szczepień. Pomoc będzie organizowana dla posiadających aktualne orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu znacznym o kodzie R lub N, lub odpowiednio 1 grupę z w/w schorzeniami, jak również dla osób mających trudności z dostępem do punktów szczepień (np. osoby starsze niemające możliwości samodzielnego dojazdu do punktu szczepień).

W celu realizacji powyższego zadania, w tym zbierania zapotrzebowania na dowóz, jak również udzielania niezbędnych informacji na temat szczepień na terenie naszej gminy, został wyznaczony gminny koordynator ds. szczepień. Informacji w powyższych sprawach można zasięgać pod numerem telefonu:

tel. 16 888 90 35
w godzinach od 8.00 do 15.00.


Rejestracji do szczepień można dokonać na 3 sposoby:

1. Poprzez całodobową bezpłatną infolinię NFZ o numerze 989. Do zapisu jest potrzebny numer PESEL oraz numer telefonu komórkowego na który zostanie przesłane potwierdzenie umówienia wizyty na szczepienie, a także, na dzień przed terminami obu szczepień, przypomnienie o terminie szczepienia. Rejestracji można dokonać osobiście bądź poprzez osobę bliską z rodziny. Podczas rejestracji zostanie uzgodniony termin oraz miejsce szczepienia.

2. Poprzez kontakt z wybranym punktem szczepień. W naszej gminie do wykonywania szczepień zostały zarejestrowane dwa punkty:

1) Przychodnia Rejonowa w Dynowie ul. Ks. Józefa Ożoga 32, tel. 16 65 21 035
2) Centrum Medyczne Dynmed ul. Rynek 10, : tel. 16 65 21 485

3. Elektronicznie poprzez e-Rejestrację dostępną na portalu pacjent.gov.pl /dla osób posiadających profil zaufany.

Aktualny wykaz punktów szczepień znajduje się pod linkiem https://www.gov.pl/web/szczepimysie/punkty-szczepien.

Burmistrz Miasta Dynów
Zygmunt Frańczak